Συμβουλές για γονείς

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15

  • γνώση των πτυχών της φυσιολογικής ανάπτυξης, όπως η σειρά κατάκτησης φωνημάτων, δομών και η παρουσία διαδικασιών απλοποίησης
  • καθοδηγούν την παρέμβαση.
  • οι θεραπευτικοί στόχοι για τα φωνήματα, τις φωνολογικές αντιθέσεις και τις λέξεις που επιλέγονται είναι σε αντιστοιχία με τα στάδια φυσιολογικής φωνολογικής ανάπτυξης.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

16

  • Η ικανότητα ενός παιδιού να επεξεργαστεί το λόγο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
  • Αυτοί μπορεί να είναι αρκετά γενικοί, όπως ο αριθμός των συλλαβών σε μία λέξη ή ο αριθμός των συμφώνων σε ένα σύμπλεγμα ή πιο ειδικοί όπως δυσκολία με τις λέξεις που περιέχουν τα /str/, /spr/.
  • Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτούς τους παράγοντες κατά την αξιολόγηση.
  • Κατά την παρέμβαση, όταν στοχεύουμε σε μία συγκεκριμένη ικανότητα επεξεργασίας της ομιλίας, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις δομές, μορφές συγκεκριμένων λέξεων στις οποίες αντιμετώπισε δυσκολία το παιδί,
  • για παράδειγμα δραστηριότητες ακουστικής διάκρισης για λέξεις  που το δυσκόλεψαν και όχι για λέξεις τις οποίες εξ αρχής διέκρινε σωστά.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.