Το Φωνολογικό Εγχειρίδιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για λογοθεραπευτές, καθηγητές αγωγής λόγου και ορθοφωνίας, ειδικούς παιδαγωγούς και δασκάλους, αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ορθή προφορά της ελληνικής γλώσσας.
Περιέχει πίνακες λέξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση στα σύμφωνα της ελληνικής αλφαβήτου και τα συμπλέγματά τους. Οι λέξεις είναι καταχωρισμένες σύμφωνα με το προς εξάσκηση φώνημα, τον αριθμό των συλλαβών τους (δισύλλαβες, τρισύλλαβες, πολυσύλλαβες) και τη θέση που κατέχει το φώνημα στη λέξη (αρχική, μεσαία, τελική).
Στόχοι του Φωνολογικού Εγχειριδίου είναι:
-η οπτική και ακουστική διάκριση φωνημάτων, συλλαβών και συμπλεγμάτων,
-η ορθή άρθρωση των φθόγγων που αντιστοιχούν στα γράμματα,
-η καλλιέργεια της φωνολογικής συνειδητότητας,
-η διάκριση φωνητικά συγγενών φθόγγων,
-η εξάσκηση στη φωνημική διάσπαση και σύνθεση των λέξεων,
-η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας
-η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου με λέξεις του σημερινού γραπτού και προφορικού λόγου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.