• Το ebook Φωνολογική αποκατάσταση με τη χρήση γραμματικοσυντακτικών δομημένων γραπτών εκφράσεων έχει σαν στόχο την κατάκτηση των συμφώνων και των συμπλεγμάτων τους που περιέχονται στην ελληνική γλώσσα μέσα από εκφράσεις και προτάσεις. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει προτάσεις για την εξάσκηση των φωνημάτων p, b, m, f, v, θ, ð, t, d, n, r, s, z, l, c, ɟɲ, ç, j, ʎ, k, g, x, γκαι των συμπλέγματων τους. Οι λέξεις είναι τοποθετημένες στις προτάσεις σύμφωνα με το προς εξάσκηση φώνημα, τον αριθμό των συλλαβών (δισύλλαβες, τρισύλλαβες, πολυσύλλαβες λέξεις) και τη θέση που κατέχει το φώνημα στη λέξη (αρχική, μεσαία, τελική).

Πιο συγκεκριμένα, οι πίνακες λέξεων με τα προς εξάσκηση φωνήματα παρουσιάζονται με την εξής σειρά:

-δισύλλαβες λέξεις, αρχική θέση,

-τρισύλλαβες λέξεις, αρχική θέση,

-πολυσύλλαβες λέξεις, αρχική θέση,

-δισύλλαβες λέξεις, μεσαία/τελική θέση,

-τρισύλλαβες λέξεις, μεσαία/τελική θέση,

-πολυσύλλαβες λέξεις σε μεσαία/τελική θέση.

 • Αναλυτικότερα, οι στόχοι του ebook Φωνολογική αποκατάσταση με τη χρήση γραμματικοσυντακτικών δομημένων γραπτών εκφράσεων είναι:
  • η οπτική και ακουστική διάκριση φωνημάτων, συλλαβών και συμπλεγμάτων,
  • η ορθή άρθρωση των φθόγγων που αντιστοιχούν στα γράμματα,
  • η καλλιέργεια της φωνολογικής συνειδητότητας,
  • η διάκριση φωνητικά συγγενών φθόγγων,
  • η εξάσκηση στη φωνητική διάσπαση και σύνθεση των λέξεων,
  • η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας και
  • η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου με λέξεις του σημερινού γραπτού και προφορικού λόγου.

Το ebook αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για λογοθεραπευτές, καθηγητές αγωγής λόγου και ορθοφωνίας, ειδικούς παιδαγωγούς και δασκάλους, αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ορθή προφορά της ελληνικής γλώσσας.

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.