Κοινωνικοποίηση (ομαδικό πρόγραμμα)

Κοινωνικοποίηση (ομαδικό πρόγραμμα)

Σκοπός του προγράμματος κοινωνικοποίησης είναι η ομαλή ένταξη του κάθε ατόμου στην κοινωνία. Εφαρμόζεται σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Η λειτουργία της κοινωνικοποίησης είναι η μετάδοση στο παιδί των αποδεκτών κοινωνικών κανόνων, δηλαδή των σταθερών της συμπεριφοράς που εγκρίνει η συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία το παιδί μεγαλώνει και προορίζεται να ζήσει. Γίνεται μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπων ( Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης - Bandura) και βασίζεται στην Γνωστική Αναπτυξιακή Θεωρία, η οποία αναφέρεται στην κοινωνική κατανόηση και στην αφομοίωση πληροφοριών.

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.