Στόχοι του ebook «Εκμάθηση και εμπλουτισμός της γραπτής έκφρασης» είναι:

 • Ορθή κατανόηση του θέματος

Πρέπει να κατανοήσουμε σε όλο το βάθος και το πλάτος του το θέμα μας. Θα φανταζόμαστε πάντα την έκθεση μας σαν έναν κύκλο.  Πρέπει, λοιπόν , να γράφουμε μόνο ότι είναι μέσα στον κύκλο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να αποφεύγουμε τις περιττολογίες και τις άσχετες με το θέμα πληροφορίες.

 • Σχέδιο της έκθεσης

Το σχεδιάγραμμα της έκθεσης περιλαμβάνει υπό τύπο τηλεγραφήματος, τα βασικά σημεία του θέματος πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξή του. Η έκθεση μοιάζει με τη οικοδόμηση ενός σπιτιού. Αφού φτιάξουμε το σχέδιο προχωρούμε ύστερα στην ανάπτυξη του θέματος μας με οδηγό αυτό.

 • Χρονολογική σειρά

Δεν πρέπει ποτέ ένα γεγονός που πραγματοποιήθηκε πρώτο να το γράψουμε δεύτερο και το αντίστροφο. Η χρονολογική σειρά των περιστατικών πρέπει να τηριθεί κατά γράμμα.

 • Τοπική σειρά

Κάθε πράγμα πρέπει να περιγράφεται με την σειρά που εμφανίζεται μέσα στον τόπο. Το ίδιο σημαντική με την σειρά του χρόνου είναι και η σειρά του τόπου. Εαν για παράδειγμα περιγράφαμε ένα αυτοκίνητο θα έπρεπε πρώτα η περιγραφή μας να ξεκινήσει απο τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά και ύστερα απο τα εσωτερικά.

 • Λογική σειρά

Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των νοημάτων της έκθεσής μας. Διαφορετικά θα υπάρχει μια χαλαρώτητα, ένα κενό ανάμεσα στις σκέψεις μας, πρέγμα που καταστρέφει την πλοκή της. Κάθε της νέα πρόταση πρέπει να συμπληρώνει την άλλη και να εξαρτάται από αυτή.

 • Ωραία έκφρασηςτεχνικά η μία κοντά στην άλλη, δημιουργούν μια ωραία έκθεση.

Πρέπει να διαλέξουμε με προσοχή τις λέξεις και τις φράσεις, που θα χρησιμοποιήσουμε. Πο ωραίες λέξεις και οι ωραίες φράσεις, τοποθετημένες αρμονικά και

 • Ωραία σύνταξη

Οι προτάσεις μας πρέπει να είναι συντακτικός ορθές. Να μην λείπει το υποκείμενο, το ρήμα ή το αντικείμενο.Εκτός εάν εννοούνται εύκολα από τα παραπάνω που έχουν γραφτεί.Καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες προτάσεις. Πρέπει να γράφουμε αργά και προσεκτικά για να μην αναγκαζόμαστε μετά να σβήνουμε και να ξαναγράφουμε.

 • Σύνδεση των προτάσεων – Παράγραφοι

Οι παράγραφοι πρέπει να συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο μεταξύ τους, ώστε το πέρασμα απο τη μια στην άλλη να γίνεται αβίαστα και κατά τρόπο φυσικό. Η έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αλληλουχία, φυσικότητα και αλληλοεξάρτηση. Η κάθε παράγραφος πρέπει να ξεκινάει σε ξεχωριστή σειρά, με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, και 1,5 πόντο πιο μέσα απο το περιθώριο,δεν ξεχνώ την χρονολογική και τοπική σειρά.

 • Σαφήνεια

Πρέπει τα νοήματά μας να είναι απλά και καθαρά , ώστε να μην δημιουργούν ασάφειες και αμφιβολίες. Τα λεγόμενά μας να είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά απο τον αναγνώστη της έκθεσής μας.

 • Κατάλληλη ανάπτυξη

Πρέπει να διακρίνουμε τα σημαντικά σημεία της έκθεσης απο τα ασήμαντα ώστε να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος και ένταση στην αποτύπωση τους.

 • Φυσικότητα – Ωραιολογία

Ο λόγος μας πρέπει να έχει μια φυσική ροή. Οι υπερβολές βλάπτουν την έκθεση μας. Τα κοσμιτικά επιθετα είναι απαραίτητα και στολίζουν τις προτάσεις μας.Αλλά η κατάχρησή του ς μπορεί να μας φτάσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ο απλός και ο φυσικός τρόπος είναι πάντα ο πιο καλός.

 • Εξωτερική μορφή της έκθεσης

Η εξωτερική εμφάνιση της έκθεσης πρέπει να έλκει τον αναγνώστει και όχι να τον απωθεί. Οι μουντζούρες, τα σβησίματα και η κακογραφία, καθώς και η έλλειψη περιθωρίου επιδρούν δυσμενώς στην κρίση του διορθωτή. Μια νοικοκυρεμένη έκθεση κερδίζει πάντα 2-3 βαθμούς. Αυτό που είναι επίσης απαραίτητο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε είναι η ορθογραφία. Είναι ανάγκη να διαβάσουμε την έκθεσή μας μια και δύο φορές προσεκτικά, για να διορθώσουμε τυχόν λάθη μας στην ορθογραφία και στη στίξη.

Τι κάνουμε όταν μας δοθεί το θέμα της έκθεση:

            Αφού διαβάσουμε το θέμα βρίσκουμε την κεντρική, τη βασική ιδέα του θέματος και αρχίζουμε να συγκεντρώνουμε μέσα στο μυαλό μας το υλικό, που θα χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια φτιάχνουμε το σχέδιο της έκθεσης.

            Η έκθεση αποτελείται απο 3 μέρη: τον πρόλογο, το κύριο θέμα και τον επίλογο.

Ο πρόλογος παρέχει στον αναγνώστη μια πολύ σύντομη ενημέρωση πάνω στο θέμα, το οποίο θα αναπτύξουμε.

Το κύριο θέμα είναι ο κορμός της έκθεσης μας. Σ’ αυτό θα αναπτύξουμε σε όλο το πλάτος και το βάθος το θέμα μας. Μετά το κύριο θέμα ακολουθεί ο επίλογος.

      Στον επίλογο εκφράζουμε τα γενικά συμπεράσματα μας για το θέμα μας, όπως το αναπτύξαμε στο κύριο μέρος. Εκφράζουμε ακόμα τη γενική μας εντύπωση απο αυτό ή βγάζουμε ένα δίδαγμα ή κάνουμε κάποια προτροπή ή ευχή.

Το ebook αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και δασκάλους, αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την εκμάθηση και τον εμπλουτισμό γραπτής έκφρασης.

Αργυρώ Καραμπά,Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας – Ειδική ΠαιδαγωγόςΕπιστημονικά Υπεύθυνη του Πρότυπου Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Γράφω Φωνήματα»

Καλωσήρθατε στα γραφωνήματα (www.γραφωνηματα.gr)

Αργυρώ Καραμπά, Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας – Ειδική Παιδαγωγός (upbility.gr)

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.