Ψυχολογία και συναίσθημα

Aιτίες αποτυχίας.

 images

 

Θα πρέπει να ελέγχονται πριν και μετά την εφαρμογή της παρέμβασης.

  • Δεν έχει μετρηθεί σωστά η συχνότητα της συμπεριφοράς ή δεν έχει

γίνει σωστή εκτίμηση της λειτουργίας της.

  • Οι ενισχυτές δεν ενδιαφέρουν το μαθητή ή είναι λιγότερο ισχυροί

από τους ενισχυτές που διατηρούν τη συμπεριφορά στόχο.

  • Οι ενισχυτές δίνονται με χαμηλό ρυθμό. Έτσι ο μαθητής δεν αναγνωρίζει την αξία τους.
  • Οι ενισχυτές δίνονται τόσο συχνά που προκαλείται κορεσμός.
  • Η εναλλακτική συμπεριφορά δεν είναι εύκολο να κατακτηθεί από

το μαθητή. Αν ο μαθητής δεν γνωρίζει τη συμπεριφορά, αυτή θα

πρέπει να διδαχθεί.

  • Η γενίκευση της επιθυμητής συμπεριφοράς σε άλλους χώρους δεν

έχει ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η παρέμβαση σε ό-

λους τους χώρους δράσης του μαθητή. (Βλ. Alberto & Troutman,

1986, για μεθόδους ανάπτυξης γενίκευσης ).

  • Οι ενισχυτές δεν δίνονται συστηματικά ή σε σχέση με την εμφάνιση

της συμπεριφοράς.

Μολόχας Ηλίας

Ειδικός Παιδαγωγός- Ψυχολόγος

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.